Polityka prywatności

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych:

 1. wszystkich osób odwiedzających i korzystających ze strony internetowej www.ikona.co;  
 2. wszystkich osób, które śledzą fanpage Ikona na Facebooku oraz Instagramie.

jest Ikona sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-505) przy ul. Nyskiej 61a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000428532, posiadająca numer REGON: 021937443, numer NIP: 8943041330 (“Ikona”). Kontakt z Ikoną jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail biuro@ikona.co  

 1. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 1. osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej www.ikona.co:
 • zapewnienie właściwego funkcjonowania technicznego naszej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania ofertowe (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie.

 1. osoby, które śledzą fanpage Ikona na Facebooku oraz Instagramie: 
 • promocja naszych produktów i usług oraz budowanie pozytywnego wizerunku Ikona (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania ofertowe i produktowe (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do obserwowania naszych profili w social media i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. W przypadku: 

 1. osób odwiedzających i korzystające ze strony internetowej www.ikona.co, które zdecydują się skontaktować z Ikona przetwarzamy: imię, nazwisko, nr telefonu, adres email; 
 2. osób, które śledzą fanpage Ikona na Facebooku oraz Instagramie, Ikona przetwarza: imię, nazwisko, adres email.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przechowujemy pozyskane dane osobowe przez następujący okres czasu:

 1. osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej www.ikona.co:
 • przez okres 2 lat od momentu wizyty na naszej stronie internetowej;
 • jeżeli zdecydujesz się na kontakt z nami Twoje dane osobowe podane w formularzu kontaktowym usuniemy niezwłocznie po rozwiązaniu Twojej sprawy.
 1. osoby, które śledzą fanpage Ikona na Facebooku oraz Instagramie: 
 • do czasu aż pozostajesz obserwatorem naszego fanpage.

 1. KOMU MOŻEMY UJAWNIĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

 1. osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej www.ikona.co:
 • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia naszej strony internetowej;
 • doradcy prawni i konsultanci obsługujący Ikona w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług.
 1. osoby, które śledzą fanpage Ikona na Facebooku oraz Instagramie: 
 • operatorzy portali społecznościowych; 
 • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia naszej strony internetowej.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 1. TWOJE PRAWA

Każda osoba, której dane przetwarza Ikona ma prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO): prawo do przenoszenia danych;
 • w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Ikona (art. 6 ust 1 lit f RODO): prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

 1. PROFILOWANIE

Nie wykorzystujemy żadnych informacji przekazanych przez Ciebie do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 1. STATYSTYKI STRONY FACEBOOK

Korzystamy z funkcji statystyk strony udostępnianych przez Facebook. Statystyki strony to funkcja, która pozwala nam na przeglądanie zagregowanych i anonimowych danych o użytkownikach naszego fanpage oraz zrozumienie działań podejmowanych przez osoby go odwiedzające.. Dane w ramach funkcji statystyk strony przetwarzamy jako współadministrator razem z Facebook Ireland Limited. Wszystkie pytania dotyczące funkcji statystyk strony należy kierować bezpośrednio do Facebook. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 1. PLIKI COOKIES

Na naszej stronie internetowej www.ikona.co korzystamy z technologii plików cookies („ciasteczka”) i podobnych (np. pixel tags). 

Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniach końcowych, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

Pliki cookies, które używamy można podzielić na 2 kategorie:

 • pliki statystyczne i analityczne, które pozwalają nam zrozumieć jak użytkownicy zachowują się na naszej stronie internetowej za pomocą zagregowanych i anonimowych informacji statystycznych;
 • pliki marketingowe i remarketingowe, które pozwalają nam śledzić użytkowników naszej strony internetowej i reklamować nasze produkty online.

Korzystamy z wtyczek społecznościowych i narzędzi reklamowych Google i Facebook. Oznacza to, że – w zależności od ustawień urządzenia i Twojej zgody – informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej mogą być łączone z innymi informacjami, które zostały przekazane przez Ciebie do Google lub Facebooka albo, które zostały zebrane w wyniku korzystania z ich serwisów. Strony te gromadzą dane bezpośrednio z Twojej przeglądarki internetowej, przetwarzając je w ramach własnych polityk prywatności (odpowiednie linki znajdują się poniżej).

Tabela poniżej opisuje szczegółowo pliki cookies, które wykorzystujemy na naszej stronie internetowej:

Zapisywanie plików cookies możesz wyłączyć bezpośrednio na urządzeniu wykorzystywanym do połączenia z naszą stroną internetową, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki:

Informacje dotyczące konfigurowania i usuwania plików cookies w innych przeglądarkach internetowych znajdziesz na stronach ich producentów. 

 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Postanowienia Polityki Prywatności mogą polegać udoskonaleniom i zmianom, a najnowsze jej wersje każdorazowo będą publikowane na nasze stronie internetowej i zostaną opatrzone datą ostatniej aktualizacji.